خانه / آخرین مطالب / رمان / رمان قصاص

رمان قصاص

دانلود رمان قصاص نوشته سارگل

رمان قصاص نوشته سارگل قسمت بیست و چهارم

رمان قصاص نوشته سارگل جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید با عصبانیت سوار ماشین شده و استارت می زند،همان لحظه صدای زنگ موبایلش به صدا در می آید،محمد بود.حوصله نداشت اما مجبور بود که پاسخ بدهد،تماس را وصل می کند و حینی که …

ادامه نوشته »
دانلود رمان قصاص نوشته سارگل

رمان قصاص نوشته سارگل قسمت بیست وسوم

رمان قصاص نوشته سارگل جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید _چرا الان منو نمی بری تحویل بدی؟الان که می دونی من قاتلم،الان که اعتراف کردم! قاطع جواب می‌ده: _از کجا می دونی نرفتم؟ متحیر نگاهش می کنم،ادامه میدم: _رفتم،تا دم کلانتری،حتی رفتم داخل …

ادامه نوشته »
دانلود رمان قصاص نوشته سارگل

رمان قصاص نوشته سارگل قسمت بیست ودوم

رمان قصاص نوشته سارگل جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید آروم شروع به قدم زدن می کنه هم پاش می شم و به صداش گوش می‌دم: _بهش گفتم اشکاتو پاک کنه اما انگار صورت تو خشک نمی مونه.یه نگاه به آینه بندازی می …

ادامه نوشته »
دانلود رمان قصاص نوشته سارگل

رمان قصاص نوشته سارگل قسمت بیست ویکم

رمان قصاص نوشته سارگل جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید گارسون رو صدا می زنم،با اکراه به سمتمون میاد،چشم غره ای به سمتش میرم.سفارشاتمون رو که میدیم،میره. مارال خودش رو به سمتمون خم می کنه و با هیجان میگه: _ماه دیگه عروسیه علیه …

ادامه نوشته »
دانلود رمان قصاص نوشته سارگل

رمان قصاص نوشته سارگل قسمت بیستم

رمان قصاص نوشته سارگل جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید _پیاده شو! با صدای هامون به خودم میام و نگاهی به اطراف می ندازم،روبه روی بیمارستان بودیم و منِ غافل تازه متوجه شدم.از ماشین پیاده می شم،هامون بعد از قفل کردن ماشینش به …

ادامه نوشته »
دانلود رمان قصاص نوشته سارگل

رمان قصاص نوشته سارگل قسمت نوزدهم

رمان قصاص نوشته سارگل جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید _اگه این اتفاقات نمیوفتاد،حاضر بودی با من ازدواج کنی؟یه ازدواج واقعی،بدون اجبار ؟ به چشمام زل می زنه و باز هم صداقت کلامش رو به رخم می کشه: _نه. با همون حال خرابم …

ادامه نوشته »
دانلود رمان قصاص نوشته سارگل

رمان قصاص نوشته سارگل قسمت هجدهم

رمان قصاص نوشته سارگل جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید چیزی نمی گه و بدون حرف از اتاق بیرون میره.روبه روی آینه می ایستم و به دستم نگاه می کنم،با لبخند لب پایینم رو به دندون می گیرم،این حلقه خیلی خوشحالم کرد.بدون این …

ادامه نوشته »
دانلود رمان قصاص نوشته سارگل

رمان قصاص نوشته سارگل قسمت هفدهم

رمان قصاص نوشته سارگل جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید خیالم آسوده می شه،حس می کنم یه تکیه گاه به استواری کوه پیدا کردم.میون گریه از ته دل می خندم و با تمام وجود می‌گم: _ممنونم. لبخند کمرنگ و تلخی روی لبش جا …

ادامه نوشته »
دانلود رمان قصاص نوشته سارگل

رمان قصاص نوشته سارگل قسمت شانزدهم

رمان قصاص نوشته سارگل جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید سری تکون می دم و بعد از تشکر همراه مارال به سمت آسانسور می ریم،دکمه رو می زنم،هنوز آسانسور به طبقه ی پایین نرسیده چشمم به محمد میوفته که جدی تر از هر …

ادامه نوشته »
دانلود رمان قصاص نوشته سارگل

رمان قصاص نوشته سارگل قسمت پانزدهم

رمان قصاص نوشته سارگل جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید بی هدف توی پارک قدم می زنم،نگاهم به بچه هاست،به مادرهاست،به جوون ها و پیرمردهاست اما فکرم به سمت دو روز دیگه پرواز کرده و از الان دلم عذادار شده،عذادار مهر طلاقی که …

ادامه نوشته »