خانه / آخرین مطالب / رمان / فریاد های خاموش شده من

فریاد های خاموش شده من

رمان فریاد های خاموش شده من پارت آخر

دانلودرمان فریاد های خاموش شده ی من

رمان فریادهای خاموش شده من جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید – من یه عمرِ یاد گرفتم به دل نگیرم. خداحافظ… از خانه بیرون می‌زنم. کفش هایم را تن می‌کنم و با احتیاط از پله ها پایین می‌اییم. نبود یک چشمم باعث شده …

ادامه نوشته »

رمان فریاد های خاموش شده من پارت 19

دانلودرمان فریاد های خاموش شده ی من

رمان فریادهای خاموش شده من جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید – پاشو بریم. به حرفش گوش می‌دهم و از جای خود بلند می‌شوم. مانتویم را می‌تکانم و کنارش راه می‌روم. از محوطه‌ی بزرگ دادسرا خارج می‌شویم. می‌گوید همینجا بایستم تا او ماشین …

ادامه نوشته »

رمان فریاد های خاموش شده من پارت 18

دانلودرمان فریاد های خاموش شده ی من

رمان فریادهای خاموش شده من جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید ضربه های محکمی که به در وارد می‌شود، شانه هایم را از جایشان می‌پراند. صدای بوسه هایشان قطع می‌شود و در کسری از ثانیه در خانه به شدت باز می‌شود و اقا …

ادامه نوشته »

رمان فریاد های خاموش شده من پارت 17

دانلودرمان فریاد های خاموش شده ی من

رمان فریادهای خاموش شده من جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید نزدیک اب می‌شوم و پاهایم را به موج دریا می‌سپارم. اواسط ابان ماه. سوز نسبتا شدید هوای گیلان و ابی که دارد استخوان سوز می‌شود. می‌گذارم این سوزش استخوان بالاتر بیاید تا …

ادامه نوشته »

رمان فریاد های خاموش شده من پارت 16

دانلودرمان فریاد های خاموش شده ی من

رمان فریادهای خاموش شده من جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید * * * * * * * پتو را دور تنم می‌کشم و روی صندلی فلزی تراس می‌نشینم. نگاهم را به زمین خیس می‌دوزم و به اولین جلسه ی دادگاه فکر می‌کنم. …

ادامه نوشته »

رمان فریاد های خاموش شده من پارت 15

دانلودرمان فریاد های خاموش شده ی من

رمان فریادهای خاموش شده من جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید * * * * * * * کت گلبهی رنگ و شلوار سفیدی پوشیده. زیر کت هم یک پیراهن کراوتی سفید و گلبهی به تن کرده. مقابل ایستاده و مشغول درست کردن …

ادامه نوشته »

رمان فریاد های خاموش شده من پارت 14

دانلودرمان فریاد های خاموش شده ی من

رمان فریادهای خاموش شده من جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید تخم مرغ ها را داخل گوجه های پخت شده می‌اندازم و همزمان قارچ پخته شده را هم به محتویات داخل تابه اضافه می‌کنم و تا سفت شدن تخم مرغ منتظر می‌ایستم. – …

ادامه نوشته »

رمان فریاد های خاموش شده من پارت 13

دانلودرمان فریاد های خاموش شده ی من

رمان فریادهای خاموش شده من جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید عقب گرد می‌کنم و به آشپزخانه می‌روم مامان مشغول تدارک دیدن شام است. پشت میز چوبی وسط آشپزخانه نشسته و مشغول خرد کردن کاهو های ریز شده است. با دیدنم می‌پرسد – …

ادامه نوشته »

رمان فریاد های خاموش شده من پارت 12

دانلودرمان فریاد های خاموش شده ی من

رمان فریادهای خاموش شده من جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید مانتویم را از تنم در می‌آورم. بلوزم را بالا می‌دهم و دراز می‌کشم. دکتر جوان لبخند زنان از پشت پرده وارد می‌شود. ژل را روی شکمم پخش می‌کند و دستگاه را روی …

ادامه نوشته »

رمان فریاد های خاموش شده من پارت 11

دانلودرمان فریاد های خاموش شده ی من

رمان فریادهای خاموش شده من جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید هوای پاییز به این نقطه ی شهر زودتر امده و تقریبا هوا از آن حالت تابستانی اش درآمده. نگاه به عمارت مقابلم می‌اندازم. عمارتی بزرگ وسط یک استخر بزرگ. نور های دور …

ادامه نوشته »