خانه / رمان فصل پنجم

رمان فصل پنجم

دانلود فصل پنجم عاشقانه هایم

رمان فصل پنجم عاشقانه هایم پارت 27

پارت اول تا اخر رمان فصل پنجم عاشقانه هایم جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید قاضی حسینی مداخله کرد . _تو این شرایط بهترین تصمیمه… هیچ کس نمی دونه نتیجه ی این پرونده به کجا می رسه. همه چیز خیلی پیچیده ست و من …

ادامه نوشته »
دانلود فصل پنجم عاشقانه هایم

رمان فصل پنجم عاشقانه هایم پارت 26

پارت اول تا اخر رمان فصل پنجم عاشقانه هایم جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید _تو از قدرت نفوذ من بی خبری دختر جون. فکر کردی هرکی از راه نرسیده می تونه دست رو من و پرونده ام بذاره؟ من خیلی راحت می تونم …

ادامه نوشته »
دانلود فصل پنجم عاشقانه هایم

رمان فصل پنجم عاشقانه هایم پارت 25

پارت اول تا اخر رمان فصل پنجم عاشقانه هایم جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید حلقه ازدواجم رو تو انگشت انگشتری به بازی گرفتم و در حالی که ذهنم حسابی آشفته بود سربلند کردم و به امین لبخند زدم. امروز برای اولین بار با …

ادامه نوشته »
دانلود فصل پنجم عاشقانه هایم

رمان فصل پنجم عاشقانه هایم پارت 24

پارت اول تا اخر رمان فصل پنجم عاشقانه هایم جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید تموم تنم از حرفاشون، از قضاوت هاشون، از بی انصافی های خواهرانه شون می لرزید . _عقیق جان کی اومدی مادر؟ چه بی سرو صدا . مامان بود که …

ادامه نوشته »
دانلود فصل پنجم عاشقانه هایم

رمان فصل پنجم عاشقانه هایم پارت 23

پارت اول تا اخر رمان فصل پنجم عاشقانه هایم جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید صداش حزنی سنگین و درد آور داشت . _از شرایط ستار همیشه رنج کشیدم. اینکه اون با فداکاریش نه تنها چیزی نصیبش نشد که عذاب و شکنجه ی اون …

ادامه نوشته »
دانلود فصل پنجم عاشقانه هایم

رمان فصل پنجم عاشقانه هایم پارت 22

پارت اول تا اخر رمان فصل پنجم عاشقانه هایم جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید اومدن تو جمع وقتی پچ پچ ها همه بخاطر تو باشه و نگاهها ی چپکی صاف تورو نشونه بگیره کار آسونی نیست. دلم خوش بود به حمایت مامان، به …

ادامه نوشته »
دانلود فصل پنجم عاشقانه هایم

رمان فصل پنجم عاشقانه هایم پارت 21

پارت اول تا اخر رمان فصل پنجم عاشقانه هایم جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید باخارج شدن همزمان امین و رامین، من و مهناز هم چند قدمی به سمتشون رفتیم . _اجرتون با سیدالشهدا، مراسم عالی بود . اینو مهناز گفت و لبخند محوی …

ادامه نوشته »
دانلود فصل پنجم عاشقانه هایم

رمان فصل پنجم عاشقانه هایم پارت 20

پارت اول تا اخر رمان فصل پنجم عاشقانه هایم جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید اما این خنده هااز چشم امینی که بدجوری تو نخ این مرد بود دور نموند. پخش شدن مشتی لپه روی زمین و خیز برداشتن امین سمت پسرحاجی تو کسری …

ادامه نوشته »
دانلود فصل پنجم عاشقانه هایم

رمان فصل پنجم عاشقانه هایم پارت 19

پارت اول تا اخر رمان فصل پنجم عاشقانه هایم جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید تقریبا زیر گوشم زمزمه کرد . _من پیشنهادمو پس نمی گیرم عقیق! باید به من فکر کنی. قبول کن که ما به درد هم می خوریم . سرمو پایین …

ادامه نوشته »
دانلود فصل پنجم عاشقانه هایم

رمان فصل پنجم عاشقانه هایم پارت 18

پارت اول تا اخر رمان فصل پنجم عاشقانه هایم جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید به محض ورودم خانوم برگزیده به استقبالم اومد و خوش آمد گفت . _بیا عزیزم. همه منتظرتن . _همه؟ ! _راستش ما یه چندتا مهمون داریم که مشتاق بودن …

ادامه نوشته »