رمان مثل اینکه اومدنصفحه اصلی

رمان مثل اینکه اومدن پارت اول

Rate this post

رمان مثل اینکه اومدن نوشته ناهید گلکار

ناهید گلکار نویسنده رمان های یکی مثل تو,قاصدک,آنجلینا,و اینک اثر جدید از این نویسنده با نام رمان مثل اینکه اومدن

جهت مشاهده پارت های منتشر شده به ترتیب رمان مثل اینکه اومدن نوشته ناهید گلکار از اینجا کلیک کنید

هر چی مامان حرص و جوش می خورد من خونسرد بودم ..
از صبح زود مامانم دستمال می کشید و برق مینداخت ..و هر سه قدم که راه میرفت داد می زد نیلوفر …بیا سر اینو بگیر ..
بیا برو بالا پرده رو بزن …
بیا اینجا رو بکش …برو به غذا سر بزن ..
دیگه داشت خفه ام می کرد ..این اولین خواستگار من بود و به محض اینکه دانشگاه قبول شدم ..مامان قبول کرد که بیان و بسلامتی منم برم خونه ی بخت ..
ولی از خدا پنهون نیست از شما پنهون؛؛ که منم کم سر و گوشم نمی جنبید …
خیلی دلم می خواست حالا که دارم میرم دانشگاه با چند تا پسر معاشرت کنم و دوست بشم تا یکم وارد اجتماع شده باشم …
اما افسوس یک بد بیاری بزرگی گریبون منو گرفته بود و یک برادر از خودم بزرگتر داشتم ..
انگار خدا اونو آفریده بود و بهش ماموریت داده بود که آرامش منو بهم بزنه ..
اگر بدونین سر دانشگاه رفتن من چیکار کرد ؟ ..
وقتی نتیجه ی کنکور رو دادن و من رتبه ام رو دیدم یک دیگ آب جوش ریختن سرم ..پنج رقمی ..یعنی دانشگاه بی دانشگاه با وجود این انتخاب رشته کردم و هر چی فوق دپیلم بود زدم بازم هیچ کجا قبول نشدم …
منتظر اعلام نتیجه ی دانشگاه آزاد شدم ..خوشبختانه جز مامان که دلش می خواست من قبول بشم بقیه بدشون نیومده بود که من از خونه بیرون نرم ..
ولی اونجا هم اسمی از من نبرده بودن…
یکم …فقط یکم افسردگی گرفتم ..
اونم برای اینکه حامد نمی ذاشت از خونه پامو بزارم بیرون ..و هر وقت هم میرفتم یک دعوای حسابی با هم می کردیم ..
ندا خواهرم دو سال از من کوچیک تر بود ولی هیچ کاری به اون نداشت ….
چند روز بود که دانشگاه ها شروع شده بودن…اما کار من شده بود شستن ظرفا و کمک به مامان ..
یکی دوبار با دوستام رفتم بیرون که خوب حامد از دماغم در آورد ……

دیگه قید دانشگاه رو زده بودم و به تقدیرم راضی شدم که دوستم زنگ زد و با هیجان گفت : نیلوفر دانشگاه آزاد رزرو اعلام کرده من بیرونم تو برو تو سایت ببین قبول شدیم ؟ …
فورا رفتم سر کامپیوتر روشنش کردم .. آخ مگه باز میشد .. ماشالله به سرعت اینترنت ..
نیم ساعت طول کشید ..ولی خدایش می ارزید …با دیدن اسم خودم و دوستم چنان جیغ بلندی کشیدم که همه یک متر از جا شون پریدن …
قبول شدم …قبول شدم ..مامان جون قبول شدم …..
با خوشحالی پرسید : کجا ؟ چی ؟ قربونت برم آفرین به دخترم ..کجا ؟ چی قبول شدی ؟ در حالیکه بالا و پایین می پریدم گفتم : فوق دیپلم حسابداری …
گفت : الهی شکر اینم خوبه …
حامد با تمسخر گفت : چیش خوبه ؟ فوق دیپلم ؟ اول بگو کجا ؟
گفتم: اولا از اون صنایع غذایی بهتره تو لیسانس می گیری و بیکار میشی ..من فورا تو بانک استخدام میشم ..
خیلی زودم میشم رئیس بانک و تا می تونم برای همتون وام می گیرم و پشت هفت جد و آبادمون رو می بندیم ….؛؛ قزوین ؛؛…
همه بهت زده به من نگاه کردن …
حامد گفت : زرشک ..خواب دیدی خیر باشه کی می زاره تو بری قزوین؟
بابا گفت : نه خیر لازم نکرده ..تو پشت هفت جد وآباد ما رو ببندی … من اصلا پول دانشگاه آزاد ندارم ..مگه پول علف خرسه ؟
بخون سال دیگه همین جا تهران قبول شو …اووووو اونم قزوین..ابدا ..نمیشه ؛؛
گفتم : ای بابا چی میگین شما ها ؟من با این زحمت درس خوندم حالا بشینم دوباره از اول ؟ اصلا از کجا معلوم پشتم باد نخوره و سال دیگه قبول بشم ؟
بابا تو رو خدا من می دونم شما داری به حرف حامد گوش می کنی .. ..
حامدگفت : چی میگی بچه پررو؛؛ قزوین بی قزوین ؛؛بابا هم بزاره من نمی زارم حق نداری از این شهر پاتو بزاری بیرون …
زر زیادی بزنی همچین می زنم تو دهنت که نتونی از جات بلند شی …
گفتم : به تو چه مربوط به کار من دخالت می کنی ؟ من پدر و مادر دارم ..اونا برای من تصمیم می گیرن تو چیکاره حسنی ؟
دستشو برد بالا که بزنه تو دهنم که مامان داد زد حامد خجالت بکش .. خواهرت قبول شده عوض اینکه ازش حمایت کنی دست روش بلند می کنی ؟
مردم از خدا می خوان حسابداری قبول بشن ..فردا خودت بهش افتخار می کنی …

در حالیکه غیرتش جوش اومده بود و رگ گردنش ورم کرده بود داد زد : دارم به همتون میگم حق نداره بره من نمی خوام بهش افتخار کنم … مگه از روی جنازه ی من رد بشه قزوین بره دانشگاه …
بابا گفت : حرص نخور بابا جان من بمیرم هم نمی زارم دخترم این راه دور رو بره و برگرده ….معلوم نیست تو راه یک بلایی سرش بیاد یا تو شهر غریب گیر چه آدمایی بیفته .. نه؛؛نه محاله …اونم فوق دیپلم …حرفشم نزنین …
گفتم بابا ناپیوسته میرم لیسانس می گیرم …ولی خوب اول باید برم دانشگاه که بعد …
دستشو گرفت جلوی منو به مسخره تو هوا حرکت داد و گفت : نا..پیوسته ..هم که باشه نمیشه بری یک کلام ، همین که گفتم .
و چهار روز بعد با مامان و بابا رفتیم قزوین و اسم منو نوشتن..
چون حرف اول و آخر رو تو خونه ی ما مامان می زد ..اون نه سر و صدا می کرد نه داد و قال,, ولی با سیاست مخصوص به خودش هر کاری رو اراده می کرد انجام می داد …
اما این دلیل نمی شد که حامد با این مسئله کنار بیاد مثل هند جگر خوار جگر منو می خورد ..
من یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه کلاس داشتم و بقیه هفته خونه بودم .. و با چند تااز بچه های دانشگاه هم خونه شده بودیم ….. و حامد در هر فرصتی برای اینکه مچ منو بگیره یواشکی میومد قزوین و زاغ سیاه منو چوب می زد …
تازه اونقدر ها هم زرنگ نبود که من نبینمش ..
ولی به روی خودم نمیاوردم می گفتم اونقدر بیا تا خسته بشی ….اما خیلی حرص می خوردم دلم می خواست کله شو بکنم ….

و اون روز اولین خواستگار من می خواست بیاد ..
میوه و شیرینی ها رو گذاشتیم رو میز و همه چیز حاضر بود که حامد از دانشگاه اومد ..یک ژست مردونه به خودش گرفت و گفت : چه خبرمامان ؟ ..
مامان گفت: علیک سلام ..خبر خوشی ، می خواد برای نیلوفر خواستگار بیاد …
گفت : ای بابا ..نیلوفر داره درس می خونه برای چی می خوای شوهرش بدی ؟
مامان گفت : تو به این کارا دخالت نکن پسرم دختره دیگه نمی تونم ترشی بندازمش که …
گفت : نه خیر لازم نکرده ..الان زوده به موقعش شوهر می کنه ..
مامان گفت : چیه ؟ می خوای بره سر کوچه و خیابون شوهر پیدا کنه ؟ اونوقت تو راضی میشی ؟
گفت : غلط می کنه ..هر وقت من گفتم حالا زوده …
با تندی گفتم : تو مشکلت با من چیه حامد ؟ دانشگاه نرم ..شوهر نکنم ..نفس نکشم که آقا خوشش نمیاد ..برو بابا .. از لج توام شده زن همین اولی میشم و از دست تو یکی خلاص ….مُردم اینقدر تو کار من دخالت کردی ….
الهی یک دختر بشینه زیر پات و زنت بشه ما هم یک نفس راحت بکشیم …
گفت : خیلی پر رو شدی ..چیه شوهر می خوای بی حیا ؟ ..
گفتم : آره …آره حامد جان حالا چی میگی ؟ بزن منو ..بازم بزن ..دستت که مثل دم سگ تکون می خوره …
گفت : مامانننن بگو دهنشو ببنده و گرنه بد می ببینه ها…..
مامان گفت : نیلوفر برو حاضر شو مادر الان پیداشون میشه …
بابا رفته بودخرید …. از راه که رسید و داشت کفشش رو در میاورد گفت : چه خبرتونه صداتون تا اون سر شهر میاد …
حامد نگاهی به من کرد و با حرص گفت : برو گمشو لیاقت نداری ..بیعشور تو الان شوهر می خوای چیکار ؟
و…رفت تو اتاقشو در رو زد بهم ..
مامان گفت: ندا غذای داداشت رو ببرتو اتاقش بخوره ..الهی بگردمش پسرمو , برای خواهرش غیرتی شده …

گفتم : واقعا که مامان خانم ؛؛ شما بهش رو میدی …
خونه ی ما جنوبی بود .. از در که وارد می شدیم چهار پله سمت راست میرفت بالا و سمت چپ چهار پله میرفت تو زیر زمین .. ما اونجا رو به یک خانم و آقای پیر اجاره داده بودیم ..و بابا می خواست درستش کنه تا وقتی حامد زن گرفت بیاد اونجا زندگی کنه ….
ندا پشت پنجره سرک می کشید که کی خواستگارا از راه می رسن به ما خبر بده …
که با صدای بلند گفت : مثل اینکه اومدن .. یک ماشین نگه داشت ..
من فورا دویدم که یک نگاهی به خودم بندازم …
ندا گفت : وای ..چه ماشینی ؟ مامان آخرین مدل ..وای..چه دسته گلی ….اصلا چه دامادی ؛؛ نیلوفر ..بدو بیا نگاه کن ..خیلی خوبه ..
مامان گفت : بیا کنار می بینن تو رو بد میشه ….ندا تو برو تو اتاق جلو نیا ….
از اینکه اولین خواستگارم درست و حسابی بود به خودم مغرور شدم …
خوب بایدم اینطوری باشه عیبی ندارم که دانشگاه هم میرم تازه …
منم با مامان بابا ازشون استقبال کردم ..
در اولین نگاه فهمیدم این همونی هست که من می خواستم ..قد بلند چهار شونه و خوش قیافه .. حتی مادر و خواهرشم خیلی شیک و آنچنانی بودن ..همه که نشستن تازه عذاب شروع شد ..
کسی نمی دونست چی بگه ..اونا هم انگار ماست خوردن بودن ..
یکم با دستم بازی کردم ..کنار شالم رو لوله کردم و باز کردم لوله کردم و باز کردم …
مامان گفت : خوش اومدین ..چیزه ، نیلوفر جان بی زحمت چایی بیار دختر م …
بلند شدم و رفتم …تا رسیدم تو آشپز خونه که خوشبختانه اوپن نبود
گفتم : اوووف چه کار سختی ..خدایا ده تا شمع نذر امام زاده صالح می کنم …باشه,, باشه ده تام نمک همین بشه و من از دست حامد خلاص بشم …

چایی رو جلوی مامانش گرفتم ..
با ناز گفت : نه مرسی میل ندارم ..
جلوی خواهرش گرفتم ..با ناز و ادا گفت : ممنون منم میل ندارم ما اهل چایی نیستیم ..
گفتم نسکافه میل دارین ؟ بیارم ؟
گفت : نه چیزی نمی خوایم …
پسر مربوطه گفت : من چایی می خورم ..سینی رو گرفتم جلوش ..
بر داشت و نگاهی خریداران به من کرد و گفت : دست شما درد نکنه …تو دلم گفتم وای چه ادوکلنی ..چه تیپی …چه نگاهی … جای حامد خالی ….
مادرش از من پرسید : شما دانشگاه میرین ؟
گفتم بله …
گفت : چی می خونین ؟ ..
گفتم حسابداری …
گفت : واقعا ؟ کسی که شما رو معرفی کرد گفت یک رشته ی خوب قبول شدین …
من و مامان سکوت کردیم ..نمی دونم چرا ؟ بابا پرسید آقا به چه کاری مشغولن ؟
خودش گفت : تجارت قربان …با پدر کار می کنم ….و بعد سر حرف باز شد کلی با بابا حرف زدن …
مامان پذیرایی کرد و مجلس گرم شد ..من می دیدم که مادر و خواهرش منو زیر چشمی نگاه می کنن .. و موقع رفتن وقتی با مامان دست می داد گفت انشالله دوباره خدمت می رسیم …

مدام تو دلم می گفتم همین خوبه ..خیلی هم خوبه ..از سرمم زیاده ..
برای همین تا درو بستن و رفتن گفتم : مامان خیلی خوب بودن ..
مامان گفت والله منم پسندیدم ..
بابا گفت : اینطوری که نمیشه باید ببینم کی هستن ..اصلا آدمای خوبی هستن یا نه ..خانم زود جواب نده باید تحقیق کنیم ….
ندا اومد و گفت : وای نیلو خیلی خوب بودن خری اگر بگی نه ..
گفتم غصه نخور تو رو می گیرم برای دوستش ….
مامان یک تشر زد و گفت : خجالت بکشین ؛ حیا کنین ..هر چی هیچی نمیگم پر رو تر میشن …
من بی تابانه منتظر بودم که اونا دوباره زنگ بزنن ..
حالا اونشب به هر چی دوست و آشنا داشتم جریان رو با آب و تاب تعریف کردم ..
مامانم هم راستش همین کارو کرد …. ولی هر چی منتظر شدیم هیچ خبری نشد …هر بار که تلفن زنگ می خورد من گوشم رو تیز می کردم ببینم اونا هستن یا نه …
ولی زنگ نزدن که نزدن ….و من برگشتم قزوین در حالیکه حسابی کنف شده بودم ..و حامد مدام متلک می گفت و تحقیرم می کرد ….
از خواستگاری بدم اومده بود یعنی چی بیان خونه ی آدم و بخورن و برن منم مثل کالا بزارن جلوشون که آیا بپسندن یا نه ..
دیگه تن به این حقارت نمیدم ….اما یکماه بعد که عمه ام یکی رو معرفی کرده بود چاره ای نداشتیم که قبولش کنیم …
این بار از ذوق و شوق بچه گونه ای که بار اول داشتم خبری نبود …
ادامه دارد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بستن