آخرین مطالبرمان مثل اینکه اومدن

رمان مثل اینکه اومدن نوشته ناهید گلکار پارت 10

Rate this post

رمان مثل اینکه اومدن نوشته ناهید گلکار

ناهید گلکار نویسنده رمان های یکی مثل تو,قاصدک,آنجلینا,و اینک اثر جدید از این نویسنده با نام رمان مثل اینکه اومدن

جهت مشاهده پارت های منتشر شده به ترتیب رمان مثل اینکه اومدن نوشته ناهید گلکار از اینجا کلیک کنید

مامان و بابا هم درست مثل اینکه تو منگنه قرار گرفته بودن تو اتاق بست نشسته بودن …
هیچ کدوم حرفی نمی زدن و اینطوری من بیشتر معذب میشدم ….
از اینکه می فهمیدم هر دوشون دل به این وصلت ندارن؛؛ …
بابا که از وقتی فهمیده بود نطقش کور شده بود صورتش در هم بود و غم از سر تا پاش می ریخت …و من که خیلی به اونا وابسته بودم دلم نمی خواست بر خلاف میلشون کاری بکنم ..
ولی گذشتن از قلیچ خان هم برای من کاری محال بود …..
مدتی بعد ندا اومد وگفت : آتا رضایت داده ، نیلوفر ؛ می خوان با مراسم از تو خواستگاری کنن باورت میشه ؟
آتا رضایت داده به خدا ..آنه لباس مخصوص پوشیده ..
مامان آرتا داره سینی درست می کنه …
بیا ببین چه خبره ؟ دارن تدارک می ببین قلیچ خان دستور داده اگر تو جواب بدی شب دوتا گوسفند قربونی کنن و تو روستا پخش کنن …
آی گوزل میگه تا حالا قلیچ خان رو اینطوری ندیده …
بابا با عصبانیت گفت : قلیچ خان غلط کرده با هفت جد و آبادش که فکر کرده من قبول می کنم دخترم زن اون بشه ..
آتا کیه که رضایت بده این منم که اجازه نمیدم ..
عفت جمع کن همین شبی میریم من زیر بار نمیرم …
گفتم بابا تو رو خدا چرا سر سختی می کنی .. بزار حرفشون رو بزنن بعد شما مخالفت کن ..
من دوست دارم اینجا زندگی کنم …خواهش می کنم ..الان چیزی نگو بابا تو رو خدا التماس می کنم آروم باش …
مامان گفت : راست میگه اونا می خوان خواستگاری کنن تو قبول نکن ..چیزی نمیشه که ….
گفت : نمی خوام رو در رو بشم ..بهتون میگم جمع کنین بریم …
زود باشین اگر نیان خودم تنها میرم …دیگه موندمون اینجا و سر سفره ی اونا نشستن برای ما جایزنیست ..
همین که گفتم شنیدین ؟ با همه ی شما هستم خدا رو شاهد می گیرم رو حرفم حرف بزنین بد می بینین ….
اما ندا گفت : بابا نمیشه که فقط به فکر نیلوفر باشی حساب آبروی منم بکن …
مثل اینکه یادتون رفته من عروس این خانواده ام ..حالا نیلوفرم مثل من چه فرقی می کنه ؟

حال بابا طوری بود که منم ترسیدم تا اون موقع
هیچوقت اونقدر ناراحت ندیده بودمش …که یکی زد به در؛؛
ندا که نزدیک بود درو باز کرد ..
مادر آرتا بود و پشت سرشم بایرام خان …
اومدن تو ….و به دادمون رسیدن …
مامان گفت : بفرمایید ..ما داشتیم وسایلمون رو جمع می کردیم تا زحمت رو کم کنیم ؛مثل اینکه رفیق نیمه راه شدیم ….
بایرام خان گفت : احمد آقا اجازه بده امشب یک دور همی داشته باشیم ..حتما تا حالا متوجه شدین که قلیچ خان می خواد از نیلوفر خانم خواستگاری کنه ..البته که نظر شما مهمه ؛؛ پدرش هستین و اختیار دار ..
فکر کنین اینجا خونه ی شماست بزارین طبق سنت ما این خواستگاری انجام بشه …
بعد شما حق دارین نظرتون رو بگین ….بابا که همیشه زود قانع می شد نتونست رو حرف بایرام خان نه بگه …
گفت : چشم تو مراسم شما حاضر میشم ولی امشب باید بریم ..
اگر شما هم میاین که بسم الله وگرنه ما میریم ….
در حالیکه از شدت استرس بدنم یخ کرده بود و رنگ به صورت نداشتم ..همراه بایرام خان و مادر آرتا که اونم عروس این خانواده می شد راه افتادیم ..
از در که اومدم بیرون قلیچ خان رو دیدم …اومد جلو و به بابا و مامان سلام و احوال پرسی کرد …
مامان برای اینکه حرفی زده باشه گفت : تبریک میگم اسب تون امروز برنده شد ..به ما هم خیلی خوش گذشت … مبارک باشه ..
قلیچ خان که حالا برای دیدنش دلم پر می زد ..و به چیزی جز اون فکر نمی کردم نگاه یواشکی به من کرد و من یک لبخند بهش زدم ..و اون فورا صورتش رو با دو دست گرفت و تا نوک دماغش کشید ..وقتی از کنارش رد می شدم صدای نفس های اونو می شنیدم …

بعد ما رو بردن تو یک اتاق که هیچکس اونجا نبود و از قبل آماده کرده بودن ..
سماور کنار اتاق می جوشید و بوی چای دم کشیده میومد ..
دو تا سینی بزرگ پر بود از پیش کش های خانواده ی داماد …کله قند و نان روغنی ..که بهش می گفتن قاتلاما و بشمه ..
روسری گلدار و چارقدهای زیبای ترکمن …و پارچه …
ما رو جای مخصوص نشوندن و بعد درست مثل اینکه اونا دارن میان خونه ی ما در زدن و آتا و آنه و برادر بزرگ و دوتا از خواهرا ؛؛؛ و پشت سرشون هم قلیچ خان وارد اتاق شدن ما همه بلند شدیم ..
سلام و احوال پرسی کردیم ….
از قیافه ی قلیچ خان نمی تونستم بفهمم چه حسی داره ..
ولی لرزش بدن منو همه می دیدن …وروبروی هم نشستیم …
قلیچ خان آخر از همه دو زانو نزدیک بایرام خان نشست سینه عقب داد و دستشو کرد تو شال کمرش …آتا اول سوره ی حمد رو خوند و بعد دعا کرد..
دستهاشون رو به صورتشون کشیدن بعد همه امین گفتن ..
مامان و بابا هم همین کارو کردن ….
مادر آرتا چایی ریخت و به من گفت : نیلوفر جان شما تعارف کن ….
بعد آتا سینه ای صاف کرد و گفت : پدر و مادر اختیار دار دختر هستن ..
پسر ما دختر شما رو دیده و پسندیده ..من پدر ؛؛ شما پدر؛؛ ..هر دو خیر خواه فرزند ..
ما آمدیم به خواستگاری هنوز نمک شما نخوریم نمک ما چشم شما رو نگیره و بدون رو دروایسی نظر بدین ..که پسر ما رو دیدین ,, پس گفتی تمام است ..و دختر شما رو دیدیم و خواستیم عروس پسر ما بشه …؛؛ گلمه دیکدن خبر آل دییپ دیرلار ؛؛( به معنی خوب چه خبر بفرمایید … و جواب خواستن هست )

بابا گفت :والله آتا ؛ اینجا در این مدت خیلی به شما زحمت دادیم و نون و نمک خوردیم ..البته که چشم مارو می گیره ..
این همه پذیرایی و احترام و محبت چیزی نیست که جلوی چشم ما نباشه ..ولی خودتون می دونین دختر شوهر دادن به این سادگی نیست …
من قصد ندارم دختر به راه دور بدم ..نمی تونم از بچه ام جدا بشم …
قلیچ خان دستپاچه شد و فورا گفت : من جدا نمی کنم ..می دونم سخته ..ولی راه زیاد نیست یکساعت با هواپیما ..
هر وقت دلتنگ بودین کافیه به من بگین این مشکلی نیست …
بابا گفت : بله خوب من تازه این موضوع رو فهمیدم باید یکم فکر کنم بهتون خبر میدیم ما که دیگه فامیل هستیم هم جای همدیگر رو بلدیم هم شماره ی تلفن داریم …
پس اجازه بدین ما به شما خبر میدیم هر چی خواست خدا باشه همون بشه …
آتا گفت : احمد خان برای ما هم مثل شما سنت شکنی کار ساده ای نیست ..ولی همون طور که گفتین اگر خواست خدا در میون باشه ..ما کاره ای نیستیم ….و باید قبول کنیم دور وزمانه عوض شده …
بابا گفت : بله درست می فرمایید ..ما به شما خبر میدیم با اجازه دیگه باید زحمت رو کم کنیم ..
خیلی خوش گذشت و عالی بود خدا به سفره های شما برکت بده و انشاالله شما هم تشریف بیارین تهران تا ما پذیرای شما باشیم ….

قلیچ خان گفت : احمد خان بزارین خاطرتون رو جمع کنم ..دلواپس دختر تون شدید ..
ولی من مردانه وبا شرف یک ترکمن قول میدم هرگز دختر تون رو ناراحت نکنم …
گنبد خونه ای دارم اگر پسند کردین همون جا و اگر نه می فروشم و خونه ای مطابق میل شما می خرم …و قول میدم حتی یکشب تنها نزارم ..
بایرام خان گفت : احمد خان به رسم خودتون از نیلوفر خانم هم نظر بخواین …
آخه نه قلیچ خان بچه است نه نیلوفر خانم این مراسم برای زمانی بود که دختر نه سال و پسر هفده ساله رو عقد می کردن ..
خوب عقل رس نبودن ..ولی در این مورد صدق نمی کنه ..اجازه می فرمایید ؟ …
بابا که ، ما همیشه بهش می گفتیم سریع الرضا ..خیلی نرم شده بود ..
گفت : بله من تا الان خلاف میل بچه هام کاری نکردم ..به عنوان یک پدر نمی تونم قبول کنم بچه ام ازم دور باشه …. ولی خوب این زندگی اونه …
حرفی نیست بگو بابا نظرت رو هر چی که هست بگو ……
حالا گلوی من اونقدر خشک شده بودکه نمی تونستم حرف بزنم تازه خجالت هم می کشیدم ….
با زحمت همین طور که سرم پایین بود گفتم : منو ببخشید که می خوام صادق باشم ..آنه قبلا از من جواب گرفتن …اگر بابا و مامانم اجازه بدن ..من قبول می کنم ….
آتا گفت :احمد خان و خانم شما هم موافقت کنین و بزارین دو جوون بهم برسن …
به امید خدا ..شاید تا اینجا برای همین خدا شما رو فرستاد …
آنه متوجه بود و مادر آرتا تند و تند براش می گفت که چی شده ..شروع کرد به خندیدن و دست زدن ….و به من گفت بیا …و دستش رو داد به من که ببوسم …

بابا در مقابل کار انجام شده قرار گرفت ….
همه دست زدن ..به محض اینکه صدای دست بلند شد …
بیرونِ اتاق شلوغ شدو صدای دست و هلهله به ما فهموند که همه با خبر شدن ..انگار همه پشت در ایستاده بودن ….
صدای یک موسیقی شاد ترکی و پایکوبی از بیرون میومد …تا مادر آرتا نون روغنی رو تعارف می کرد و باید همه می خوردن ..
گوسفند ها رو سر بریدن و خواهر بزرگ قلیچ خان آی جمال گلین ..سر من روسری انداخت و پارچه های رنگارنگ رو باز می کرد و دور من می پیچید ..
بعد در اتاق رو باز کردن..مرد ها از اتاق رفتن و دخترا دورم رو گرفتن ..دست می زدن به ترکی چیزی می خوندن ….
بعد سینی های پر از گوشت رو آوردن و دور سرم گردوندن و همینطور که هر سینی روی سر یکی بود دور خونه راه می رفتن ….و بعد بردن برای پخش کردن و تا اون زمان به من اجازه ی بلند شدن ندادن …..
اونقدر هیجان داشتم و اتفاقات پست سر و هم میفتاد که هنوز فکر می کردم نکنه خواب باشه و بیدار بشم …
راستی من زن قلیچ خان می شدم ؟ منو با اون روسری سفید گلدار و پارچه هایی که دورم بود از اتاق آوردن بیرون ..
اول دنبال بابا گشتم ببینم چه حالی داره ..
وقتی دیدم می خنده و خوشحاله خیالم راحت شد ..

ندا از منم بیشتر ذوق می کرد ..
دست می زد و خودشو با اون آهنگ تکون می داد ..و گاهی سرشو میاورد دم گوش منو می گفت : کوفتت بشه قلیچ خان ..خیلی نامردی شوهر نکردی نکردی ببین چی گیرش اومد عنتر …..
و بلند می خندید وبا تمام محبت بغلم می کرد…
حالا من باید کاری رو که ندا کرده بود یعنی با یکی یکی اون زن ها رو بوسی می کردم و آشنا می شدم ….
مردها رفته بودن به حیاط بساط قلیون و چای و شیرینی بر قرار بود ….و قرار مدار مهر و بقیه چیزا ها رو می ذاشتن و اینطور که من فهمیدم حالا اونا باید نون و نمک ما رو می خوردن ..پس رفتن منتفی شده بود …
بعد منو بردن به همون اتاق و قرار شد قلیچ خان بیاد و با هم حرف بزنیم .. و چقدر من از این قسمش خوشم اومده بود …
تنها نشسته بودم و قلبم تلاپ تلاپ تو سینه ام می کوبید …
نمی دونستم وقتی اون بیاد با اون همه غرورش چی می خواد به من بگه …که در باز شد و قلیچ خان با اون قد بلند و سینه ای ستبر وارد شد …
اومد جلو و همونطور دو زانو جلوی من نشست …
و گفت : ممنونم که دنیای منو روشن کردی ..می دونستم میای ..
ولی نمی دونستم به این شیرینی هستی …نرم با صفا ساده و مهربون ؛ دلم بد جور برای تو رفته .. عاشقی دیوانه شدم …
کاش می شد امشب تو رو با خودم می بردم … چون برای من خیلی عزیزی ..مثل یک گل سفید …

آقا منو میگی اصلا انتظار چنین حرفایی رو نداشتم که از دهن قلیچ خان در بیاد یعنی اون می تونست این طور ابراز علاقه کنه ؟ ..
سرم پایین بود خیس عرق شده بودم ..
می ترسیدم بهش نگاه کنم و ببینم به جای قلیچ خان کس دیگه ای نشسته …ادامه داد …
اغشام گلین..رسم اینو که به دختر و پسر وقت کمی میدن که از شرط هاشون با هم بگن ..الان زن ها میان ..
شرط بگو …اینجا برای همین هستیم ..منم شرط دارم …
خودمو جمع و جور کردم و گفتم : بیشتر شرط منو شما به بابا قول دادین می خوام مستقل باشم با جمع زندگی کردن برای من سخته …
گفت منت ..
گفتم رفتارت با من عوض نشه قول بده همیشه برات عزیز بمونم ….
با صدای آهسته و مهربون و نجوا کنان سرشو به طرف من خم کرد و گفت : در این مورد شک نکن ..آسون به دستت نیاوردم؛؛ اینو بدون تا آخر عمرم همینطور می مونم ..
قلیچ خان حرفی بزنه پاش می ایسته ….در حالیکه مثل کوره ی آتیش داغ بودم و همینطور عرق می ریختم یاد اون خواستگارم افتادم که به همین حال و روز من افتاده بود …
پرسیدم شرط شما چیه ؟
گفت : قول بده تا لحظه ی آخر عمر یک نفس از هم جدا نشیم …..
هر دو می دونیم که تو دختر تهرانی و من یک اسب سوار بیابونم …باید گذشت داشته باشیم که بتونیم همدیگر رو خوشحال نگه داریم …
احساس می کردم هر لحظه و هر ثانیه بیشتر عاشقش می شدم ….
خدایا من به درگاه تو چه کرده بودم که قلیچ خان رو نصبیم کردی ؟
که یکی زد به درو اومدن تو انگار وقت ما تموم شده بود قلیچ خان بلند شد و رفت …
سفره ی اونشب از همیشه رنگین تر بود ..و حالا دو عروس سر اون سفره نشسته بودن ….

فردا بابا با بایرام خان رفتن گنبد و برای ناهار چلو کباب و شیشلیک گرفتن …
و ماست و زیتون و خیار شور و کره ی تازه ….
چون حتما باید اونا هم نون و نمک ما رو می خوردن …
قلیچ خان …مدام دستور می داد و من می دیدم که کل اون دخترا و زن ها گوش بفرمانش هستن …
قرار شده بود ماه بعد قلیچ خان بیاد تهران عقد کنیم با یک مراسم ساده و همه با هم برگردیم اینجا و عروسی بگیریم …و این خواست خودم بود …
تازه نمی تونستیم از این همه آدم تهران پذیرایی کنیم ..و برای آتا و آنه محال بود دوست نداشتن به سفر برن …..
آنه یکی دیگه از عشق های من شده بود ..
هر کجا منو می دید دستشو دراز می کرد و من فورا خودمو مینداختم تو بغلش و صورت نرمش رو می بوسیدم …
و با خودم می گفتم باید خیلی زود ترکی یاد بگیرم تا بتونم به راحتی با آنه حرف بزنم ….
نزدیک غروب همه ی ما عازم شدیم …
بدون اینکه من دیگه بتونم با قلیچ خان تنها بشم و حرف بزنم …
راستش خودمم زیاد سعی نمی کردم با حرفایی که تو جلسه ی اول به من زده بود هنوز عرق شرم به پیشونیم می نشست ..

ولی موقعی که همه داشتن ساک ها را می بردن تو ماشین .. قلیچ خان بلند و بی ملاحظه گفت : اغشام گلین از یودوش خدا حافظی نمی کنین ؟ من به مامان نگاه کردم …
سرشو به علامت رضایت تکون داد …
گفتم باشه بریم …
قلیچ خان راه افتاد و من پشت سرش بودم انتهای حیاط یک اصطبل کوچک بود ..و باللی و یو دوش اونجا بودن …
همینطور که میرفت ..
گفت : من چه کنم با دوری تو ؟که دل از من بردی ؛ و بی دل سخت میشه زندگی کرد …
گفتم : اگر دل بردم دلمو سپردم به قلیچ خان … با دل من زندگی کن منم با دل تو ….
دستی به صورت یودوش کشیدم و گفتم : تو پیری و رفیقی ..مراقب دل من باش ….و دستی هم به گردن باللی کشیدم و با هم برگشتیم …
احساس می کردم برای اولین بار صدای قلیچ خان می لرزه …..
گفت : روزی که تو رو بیارم گلین من باشی دیگه ازت جدا نمیشیم بعدا گله نکنی که طاقت ندارم .. قلیچ خان اسیر تو شده …
ماشین راه افتاد و من برای آخرین بار به اون نگاه کردم ولی همون طور که سینه جلو داده بود و دست در شال کمر داشت به آسمون نگاه می کرد ، انگار می ترسید بغضش باز بشه من اینو تو صورتش دیدم …..
و تا ماشین دور شد به همون حالت موند .
ادامه دارد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بستن