رمان

رمان پسر همسایه پارت24

رمان پسر همسایه جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید اونشب چطور تموم شد رو نمیدونم. فقط میدونم در سکوت کامل نشسته بودم و حتی وزوزهای لیلون رو هم کنار گوشم نمی فهمیدم. کنار همه نشسته بودم و غم که چه عرض کنم. فقط …

ادامه نوشته »

رمان دانشجوی شیطون بلا پارت 12

www.60tip.ir

پارت اول تا اخر رمان دانشجوی شیطون بلا جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید ” امیــــرعلــــــے “ درحالی که دستمو زیر سرم گذاشته بودم خیره صورت غرق خوابش شدم. چقدر توی خواب قیافه اش معصوم و شیرین بود ،اینقدر آروم خوابیده بود که …

ادامه نوشته »

رمان شب و تنهایی پارت 17

رمان شب و تنهایی جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید عرفان گفت:تینا گذشته بعدا مشخص میشه خواهش می کنم به خاطر داداشت نمی خواي بیاي به خاطر سوسن بیا یهو بی رحم شدم:خیلی وقته برادري به اسم عرفان ندارم  سرش رو انداخت پایین …

ادامه نوشته »

رمان ازدواج به سبک کنکوری

www.60tip.ir

رمان ازدواج به سبک کنکوری این رمان به صورت کامل در سایت romanonline منتشر شده است  جهت مشاهده رمان از دواج به سبک کنکوری از این لینک وارد شوید نویسنده:نامعلوم جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان از دواج به سبک کنکوری از اینجا کلیک کنید قسمتی از رمان: سريع …

ادامه نوشته »

رمان ازدواج تو تیا پارت 17

رمان ازدواج توتیا اثر نیلوفر قایمی فر جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید محسن چنان دادی زد که پرده ی گوشم پاره شد: توتیا به خدا کاری دست خوت بدی من می دونم و تو. تا حالا یکه و تنها به زندگیت گند …

ادامه نوشته »

رمان عذاب پارت 15

رمان عذاب جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عذاب از اینجا کلیک کنید  نعیم –کجا تصادف کرده؟ مامان-سر همین چهارراه نعیم- بابا کی رفت؟ مامان-دو روزه رفته نعیم- زنگ میزدی من بر میگشتم مامان –نه مامان جان شما رفته بودید ماه عسل بهتون خبر میدادم که زهرتون میشد …

ادامه نوشته »

رمان دانشجوی شیطون بلا پارت 11

www.60tip.ir

پارت اول تا اخر رمان دانشجوی شیطون بلا جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید با قدم های بلند و عصبی به طرف ته کلاس جایی که اون وروجک شیطون نشسته بود رفتم . همه بچه ها با نگاهشون من رو تغیب میکردن و …

ادامه نوشته »

رمان پسر همسایه پارت23

رمان پسر همسایه جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید پرویز جواب مثبت رو ازم گرفته بود و خوشحال و خندان کنارم میومد. شادی هم از تمام وجناتش هویدا بود. درحالیکه من حس میکردم رسما دیوونه ست! مگه چه اتفاقی افتاده بود اینهمه خندان …

ادامه نوشته »

رمان شب و تنهایی پارت 16

رمان شب و تنهایی جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید از گردنش خون زیادي می ریخت   شالش افتاده بود و گردن سفیدش به رنگ خون در اومده بود  باید نجاتش بدم   قبل از اینکه کاري کنم متوجه تانیا شدم که لرزون …

ادامه نوشته »

رمان ازدواج تو تیا پارت 16

رمان ازدواج توتیا اثر نیلوفر قایمی فر جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید خواهش می کنم. خان عمو- از این که همسر هادی هستی خیلی خوشحالم. مطمئن هستم که برادرمم همینقدر خوشحاله.. لبخندی زدم و آهو خانم با یه سینی چای اومد تو …

ادامه نوشته »