خانه / آخرین مطالب / رمان / رمان صیغه اجباری

رمان صیغه اجباری

دانلود رمان سایت شصت تیپ

جلد دوم رمان صیغه اجباری پارت 9

جلد دوم رمان صیغه اجباری برای مشاهده قسمت های منتشر شده این رمان از  اینجا کلیک کنید #یاشار با شنیدن حرف های طناز هر لحظه بهت زده تر از قبل میشدم از چیزی که هراس داشتم رو گفته بود طناز مطمئنم شک نداشتم دختر دایی بود با حرف هاش درمورد پدرش …

ادامه نوشته »
دانلود رمان سایت شصت تیپ

جلد دوم رمان صیغه اجباری پارت 8

رمان صیغه اجباری جلد دوم برای مشاهده قسمت های منتشر شده این رمان از  اینجا کلیک کنید نگاهی بهم انداخت به معنی اینکه خر خودتی! بیتفاوت سوار ماشین شدم بعد از چند دقیقه یاشار هم اومد و سوار ماشین شد با صدای گرفته ای لب زدم: _من میرم خونه خودمون رسیدیم! …

ادامه نوشته »
دانلود رمان سایت شصت تیپ

جلد دوم رمان صیغه اجباری پارت 7

رمان صیغه اجباری جلد دوم برای مشاهده قسمت های منتشر شده این رمان از  اینجا کلیک کنید به سمت خونه حرکت کردیم با عصبانیت لب زدم _تو که میترسی برای چی میای جنگل؟! با صدای گرفته ای لب زد: _همش تقصیر تو ایستادم و پوزخندی زدم و گفتم: _چرا اونوقت؟! چشمهاش …

ادامه نوشته »
دانلود رمان سایت شصت تیپ

جلد دوم رمان صیغه اجباری پارت 6

رمان صیغه اجباری جلد دوم برای مشاهده قسمت های منتشر شده این رمان از  اینجا کلیک کنید با عصبانیت لب زدم _تمام این اتفاقات تقصیر تو اگه بهم تجاوز نمیکردی مجبورم نمیکردی اینجا بمونم این زنیکه ی پیر هم جرئت نمیکرد بهم انگ هرزه بودن بزنه بدون اینکه منتظر حرف دیگه …

ادامه نوشته »
دانلود رمان سایت شصت تیپ

جلد دوم رمان صیغه اجباری پارت 5

رمان صیغه اجباری جلد دوم برای مشاهده قسمت های منتشر شده این رمان از  اینجا کلیک کنید با شنیدن صدای در اتاق از فکر بیرون اومدم و با صدای گرفته ای لب زدم: _بفرمائید. با باز شدن در اتاق خاتون اومد داخل اتاق نگاهی بهم انداخت و گفت: _خانوم ارباب گفتن …

ادامه نوشته »

عضویت در خبرنامه آنلاین رمان شصت تیپ

قبل از ثبتنام خواهشا متن فوق را بخوانید با عرض سلام خدمت تمامی دوستان عزیز ضمن آرزوی موفقیت و شادمانی برای تمامی شما دوستان عزیز که در سخت ترین شرایط از سایت ما حمایت کردید و ما رو تنها نزاشتید.به یاری خداوند بخش خبر نامه رمانی سایت رو بنا به …

ادامه نوشته »
دانلود رمان سایت شصت تیپ

جلد دوم رمان صیغه اجباری پارت 4

رمان صیغه اجباری جلد دوم برای مشاهده قسمت های منتشر شده این رمان از  اینجا کلیک کنید بازوم رو گرفت و پرتم کرد روی زمین با درد سرم و بلند کردم و به چشمهای قرمز و وحشیش خیره شدم که داد زد: _تو زن منی فهمیدی وظیفه ات هم از این …

ادامه نوشته »
دانلود رمان سایت شصت تیپ

جلد دوم رمان صیغه اجباری پارت 3

رمان صیغه اجباری جلد دوم برای مشاهده قسمت های منتشر شده این رمان از  اینجا کلیک کنید با دیدن نگاه خیره ی دایی رئیس کمی معذب شدم سرم و بلند کردم و بهش خیره شدم با صدای آرومی لب زدم: _سلام! به سمتم اومد دستش رو به سمتم دراز کرد و …

ادامه نوشته »
دانلود رمان سایت شصت تیپ

جلد دوم رمان صیغه اجباری پارت 2

رمان صیغه اجباری جلد دوم برای مشاهده قسمت های منتشر شده این رمان از  اینجا کلیک کنید _جانم دخترم بگو!؟ بهش زل زدم حالا چجوری باید میگفتم تا مامان ناراحت نشه مامان دوری از من براش سخت بود جز من کسی رو نداشت اینجا باید یجوری بهش میگفتم تا ناراحت نباشه …

ادامه نوشته »
دانلود رمان سایت شصت تیپ

رمان صیغه اجباری جلد دوم پارت1

رمان صیغه اجباری جلد دوم برای مشاهده تمامی قسمت های رمان صیغه اجباری به ترتیب کلیک کنید به سمت ارباب برگشتم که چهره ی سرد و بی روحش بهم خیره شده بود توانایی هیچ حرکتی رو نداشتم چخبر شده بود واقعا _ارباب ؟! _سریع دخترت رو ببر. _لاله بیا بریم. با …

ادامه نوشته »