خانه / آخرین مطالب / رمان / رمان پریماه

رمان پریماه

www.60tip.ir

رمان پریماه فصل آخر

رمان پریماه فصل 16 جهت مشاهده به ترتیب رمان پریماه اینجا کلیک کنید با تعجب نگاش میکنم.اما چیزی نمیپرسم. مگه من برای کسی مهم بودم؟؟مگه حال من برای کسی مهم بود که الان بخوام نگران سوگل باشم. با اون سرعت و عجله ای که شاهو داشت خیلی زود رسیدیم خونه. با پارک …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

پریماه فصل15

رمان کامل پریماه فصل15 جهت مشاهده به ترتیب رمان پریماه اینجا کلیک کنید _خب من عاشق یه دختری شدم که رسیدن بهش امکان نداره. این عشق من یه عشق ممنوعه ست. با شک و تردید نگاش میکنم.بعدازکمی حرف زدن شب بخیر میگم و میرم بالا… بالاخره بعد هفت روز به …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان کامل پریماه فصل14

رمان کامل پریماه فصل14 جهت مشاهده به ترتیب رمان پریماه اینجا کلیک کنید لای چشمامو کمی بازمیکنم و با دیدن هاکان تعجب میکنم. میخواستم بلند بشم که میگه:لازم نیست پاشی…بخواب… بدون تعارف دوبار دراز میکشم.اصلا حالم‌خوب نبود… کمی سکوت میکنه و میگه:خیلی اذیت میشی…میدونم.تحمل این همه درد اونم تو این …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

پریماه فصل13

رمان کامل پریماه فصل13 جهت مشاهده به ترتیب رمان پریماه اینجا کلیک کنید بالاخره رسیدم ؛ خاتون با وقار و جبروت مخصوص خودش وارد عمارت پدریش شد و من و پریماه هم پشت سرش حرکت کردیم پای پریماه حسابی میلنگید؛ ولی از ترس خودش دم نمی زد و سعی می …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان پریماه فصل12

رمان کامل پریماه فصل12 جهت مشاهده به ترتیب رمان پریماه اینجا کلیک کنید تبش هر لحظه بالاتر می رفت و من هیچ کاری نمی تونستم انجام بدم یادمه هاکان وقتی کوچیک بود ، چند روز حسابی بیمار شد و همه می گفتن که قراره بمیره چون تبش خیلی بالاست می …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان پریماه فصل11

رمان کامل پریماه فصل11 جهت مشاهده به ترتیب رمان پریماه اینجا کلیک کنید از گوشه ی چشم نگاه براقی به دکتر انداختم و از مطبش بیرون زدم یک راست سمت ماشین رفتم … دوباره پریماه رو روی صندلی عقب خوابوندم و پشت فرمون نشستم … جاده ی روستا تاریک بود …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان کامل پریماه فصل10

رمان کامل پریماه فصل10 جهت مشاهده به ترتیب رمان پریماه اینجا کلیک کنید نفسم رو سنگین بیرون فرستادم _ خاتون اون قوانین برای خدمه هاست نه همسرم … خان سالار و هاکان فقط‌ به بحثمون نگاه میکردن ! ‌اصلا انگار نه انگار که صاحب اختیار خان سالارِ ! خاتون روبه …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان کامل پریماه فصل9

رمان کامل پریماه فصل 9 جهت مشاهده به ترتیب رمان پریماه اینجا کلیک کنید + خودمم دقیق نمیدونم ، وقتی رسیدم که خاتون به فلک بسته بودش ، دخترک بیچاره داشت جون میداد خیلی دلم بحالش میسوزه ، بخاطره گناه نکرده تنبی شد و حالا هم داره درد میکشه حیرت …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان کامل پریماه فصل8

رمان کامل پریماه فصل 8 جهت مشاهده به ترتیب رمان پریماه اینجا کلیک کنید مگه میشه نفهمم داداش ، پاشو بریم که دوای دردت پیش خودمه ، ولی بعد همه چیزو مفصل برام تعریف کن سرتکان دادم و از روی صندلی بلند شدم همراه عماد از اتاقش بیرون اومدم … …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان کامل پریماه فصل7

رمان کامل پریماه فصل 7 جهت مشاهده به ترتیب رمان پریماه اینجا کلیک کنید بازهم حس ترحم توی وجودم رخنه کرد ، دلم بحالش سوخت … ناخواسته خودمو سمتش متمایل کردم ، دستمو دور بدن عریانش حلقه کردم و سرشو به سینه ام چسبوندم دیگه حرف نمیزد فقط هق هق …

ادامه نوشته »