خانه / بایگانی برچسب: رز

بایگانی برچسب: رز

www.60tip.ir

رمان دنیای کژال نوشته غزل.ش پارت 82

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش برای خواندن رمان دنیای کژال به ترتیب کلیک کنید یک لحظه فکر کردم اشتباه شنیدم…یک لحظه فکر کردم کاوه ی رویاهای همیشگیم داره حرف میزنه و اینا همه توهمات ذهنمه…چندین بار پلک زدم…چندین بار خودمو نیشگون گرفتم تا ببینم خوابم یا بیدار…اما انگار واقعیت بود. …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

دانلود کامل رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش

دوستان عزیز بدلیل تاخیر در اپدیت این صفحه و جهت اطلاع از آخرین قسمت منتشر شده تمامی رمان های سایت از قسمت دسته بندی و یا همان منو سایت ,قسمت رمان,رمان مورد نظرتون را پیدا کنید و زودتر بخونید. و یا از اینجا کلیک کنید تمامی قسمت های منتشر شده …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دنیای کژال نوشته غزل.ش پارت 81

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش برای خواندن رمان دنیای کژال به ترتیب کلیک کنید حس کردم نفسم نمیکشه انگار نمیخواست به حرصی که داره از درون میخورتش اعتراف کنه اما دیر شده بود. حالا ديگه بندو آب داده بود با زبون بي زبوني بهم نشون داد هنوزم بهم حس داره. …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش پارت 80

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش برای خواندن رمان دنیای کژال به ترتیب کلیک کنید انگار نمیخواست به حرصی که داره از درون میخورتش اعتراف کنه اما دیر شده بود. حالا ديگه بندو آب داده بود با زبون بي زبوني بهم نشون داد هنوزم بهم حس داره. ديگه نميفهميدم کي چي …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش پارت 79

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش برای خواندن رمان دنیای کژال به ترتیب کلیک کنید ناخواسته از حرفش آه کشیدم که فقط خودم،خودش و عشق بینمون صداش رو شنید! ناخن هام رو به پهلوش فشردم و مثل خودش آروم گفتم:فکر نمیکنم از نظر تو معقول باشه. کاوه ازم جدا شد و …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش پارت 78

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش برای خواندن رمان دنیای کژال به ترتیب کلیک کنید دستای عرق کرده ام رو به هم گره زدم و منتظر ایستادم. به انتظار فصل اون تمام فصل ها گذشته بود حالا…میتونستم ببینمش. واکنش اون چی میتونست باشه؟ من باید چه واکنشی نشون میدادم؟ باید چیکار …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش پارت 77

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش برای خواندن رمان دنیای کژال به ترتیب کلیک کنید و همزمان دستای داغش روی گودی کمرم به گردش در اومد و به نرمی تنم رو نوازش کرد. چشمام رو بستم و سرمو به سمت مخالف چرخوندم. به احمقانه ترین شکل ممکن هنوز هم نمیخواستم کسی …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش پارت 74

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش برای خواندن رمان دنیای کژال به ترتیب کلیک کنید چشمای تیره اش برق زد. انگار این همون جمله ای بود که از صبح تلاش میکرد تا ازم بشنوه. پایین چشماش از لبخند کجش چین خورد و بعد با صدای گرم و بمش که شور عجیبی …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش پارت 73

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش برای خواندن رمان دنیای کژال به ترتیب کلیک کنید اشک و لبخند…چهره من…بهترین سوژه برای نقاش های دوره رنسانس. کاوه دستاشو از هم باز کرد و لب زد:بیا اینجا. با کمال میل تو بغل بزرگ و گرمش فرو رفتم و خودمو گم کردم. کاش میشد …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش پارت 72

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش برای خواندن رمان دنیای کژال به ترتیب کلیک کنید در آپارتمان رو با کلیدش باز کرد و مردی که ویلچر من رو هل میداد منو برد داخل. کاوه تشکری از مرده کرد و بعد از اینکه وسیله هامون رو ازش تحویل گرفت در رو بست. …

ادامه نوشته »