خانه / بایگانی برچسب: رمان رزخاکستری

بایگانی برچسب: رمان رزخاکستری

www.60tip.ir

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش پارت 74

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش برای خواندن رمان دنیای کژال به ترتیب کلیک کنید چشمای تیره اش برق زد. انگار این همون جمله ای بود که از صبح تلاش میکرد تا ازم بشنوه. پایین چشماش از لبخند کجش چین خورد و بعد با صدای گرم و بمش که شور عجیبی …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش پارت 73

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش برای خواندن رمان دنیای کژال به ترتیب کلیک کنید اشک و لبخند…چهره من…بهترین سوژه برای نقاش های دوره رنسانس. کاوه دستاشو از هم باز کرد و لب زد:بیا اینجا. با کمال میل تو بغل بزرگ و گرمش فرو رفتم و خودمو گم کردم. کاش میشد …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش پارت 72

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش برای خواندن رمان دنیای کژال به ترتیب کلیک کنید در آپارتمان رو با کلیدش باز کرد و مردی که ویلچر من رو هل میداد منو برد داخل. کاوه تشکری از مرده کرد و بعد از اینکه وسیله هامون رو ازش تحویل گرفت در رو بست. …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش پارت 71

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش برای خواندن رمان دنیای کژال به ترتیب کلیک کنید لبخند دندون نمای کجی که از خودش یاد گرفته بودمو بهش زدم. اونقدز زیبا منو توصیف کرد که انگار من یه پرنسس از یه دنیای دیگه ام تا حالا خودم درباره خودم اینطوری فکر نکرده بودم! …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش پارت 70

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش برای خواندن رمان دنیای کژال به ترتیب کلیک کنید سرم سنگین بود. صدای نفس هام رو دونه به دونه ممتد و طولانی میشنیدم. کاوه تکونم میداد و حرف میزد اما هیچی نمیفهمیدم. گوشم سوت میکشید. هیچ دردی رو حس نمیکردم. کاوه سرشو روی سینه ام …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش پارت 69

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش برای خواندن رمان دنیای کژال به ترتیب کلیک کنید -حق با توئه. اما این چیزا رو کسی به من یاد نداده. کارن-حالا من بهت یاد میدم. از این به بعد شرمنده کسی نباش. لبخند زدم و گفتم:ممنون. منم حتما به توصیه های شما…اوه ببخشید تو …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش پارت 68

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش برای خواندن رمان دنیای کژال به ترتیب کلیک کنید و انگار تمام تشویش های تو سرم آروم شد…موجی از ارامش اومد و به فکر خسته ام پایان داد. و شاید هم ثبتش کرد. یا تاییدش کرد. کاوه رو میدیدم…عصبانیتش رو میدیدم. حرفای خودم رو میشنیدم …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش پارت 67

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش برای خواندن رمان دنیای کژال به ترتیب کلیک کنید لبخند کجی زد و گفت:آره عاشق شدم…برای همین وقتی بهت گوش دادم باورم شد! انگار نه انگار که چیزی شده…انگار نه انکار که دعوا کردیم…انگار نه انگار حرفای بدی به هم زدیم. وقتی باهام حرف میزد …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش پارت 65

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش برای خواندن رمان دنیای کژال به ترتیب کلیک کنید به صورت لعنتیش با چشمای بسته خیره شدم. صورتش انگار همیشه گرم گرم بود اما تا چشماشو باز میکرد یخ میزدی! تضاد…حتی تضاد موجود درونشم هم جذاب بود. اما حرفش اون لحظه برام از صورتش جذاب …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش پارت 66

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش برای خواندن رمان دنیای کژال به ترتیب کلیک کنید کاوه اشاره ای به گارسون کرد و لیوان ویسکی ای رو از توی سینی که تو دستش داشت برداشت. لبی زد و گفت: خواهش میکنم جلال. بهتره مراعات کنی چون اصلا دلم نمیخواد مثل دفعه قبل …

ادامه نوشته »