خانه / بایگانی برچسب: رمان های ناهید گلکار

بایگانی برچسب: رمان های ناهید گلکار

رمان آغشام گلین

رمان آغشام گلین پارت آخر

رمان آغشام گلین نوشته ناهید گلکار جهت مشاهده به ترتیب رمان اغشام گلین ن.شته ناهید گلکار از اینجا کلیک کنید همینطور که بطرف خونه میرفتیم برف شروع به باریدن کرد. و من با صدای رفت و آمد برف پاک کن حس می کردم قدم به دنیای جدیدی گذاشتم. دیگه خودمو متعلق …

ادامه نوشته »
رمان آغشام گلین

رمان آغشام گلین نوشته ناهید گلکار پارت 23

رمان آغشام گلین نوشته ناهید گلکار جهت مشاهده به ترتیب رمان اغشام گلین ن.شته ناهید گلکار از اینجا کلیک کنید همین طور هم بود آلماز خانم با بایرام خان اومده بودن ما رو ببرن ..هر دو شون از اینکه من داشتم راه میرفتم تعجب کرده بودن ….و من اصلا سراغ قلیچ …

ادامه نوشته »
رمان آغشام گلین

رمان آغشام گلین نوشته ناهید گلکار پارت 22

رمان آغشام گلین نوشته ناهید گلکار جهت مشاهده به ترتیب رمان اغشام گلین ن.شته ناهید گلکار از اینجا کلیک کنید از جام بلند شدم و گفتم می خوام برم گنبد ..اگر کسی می خواد همراهم بیاد وگرنه تنهایی میرم … بابا گفت : تو می خوای چیکار کنی با این کمرت …

ادامه نوشته »
رمان آغشام گلین

رمان آغشام گلین نوشته ناهید گلکار پارت 21

رمان آغشام گلین نوشته ناهید گلکار جهت مشاهده به ترتیب رمان اغشام گلین ن.شته ناهید گلکار از اینجا کلیک کنید گفتم : چرا به خودم زنگ نزد ؟ گفت : برای منم آلپ اسلان پیغام آورد …گفتم : تو رو خدا اگر اتفاقی براش افتاده به من بگین ..من می تونم …

ادامه نوشته »
رمان آغشام گلین

رمان آغشام گلین نوشته ناهید گلکار پارت 20

رمان آغشام گلین نوشته ناهید گلکار جهت مشاهده به ترتیب رمان اغشام گلین ن.شته ناهید گلکار از اینجا کلیک کنید در حالیکه من روی تخت خوابیده بودم و مسکن داشت اثر می کرد حرف های دکتر رو می شنیدم که با قلیچ خان و مامان دعوا می کرد که : شما …

ادامه نوشته »
رمان آغشام گلین

رمان آغشام گلین نوشته ناهید گلکار پارت 19

رمان آغشام گلین نوشته ناهید گلکار جهت مشاهده به ترتیب رمان اغشام گلین ن.شته ناهید گلکار از اینجا کلیک کنید از دیدن قلیچ خان بیشتر از اونی که فکرشو می کردم خوشحال بودم ولی کمرم اونقدر درد داشت که نمی تونستم این ذوق و شوقم رو نشون بدم … قلیچ خان …

ادامه نوشته »
رمان آغشام گلین

رمان آغشام گلین نوشته ناهید گلکار پارت 18

رمان آغشام گلین نوشته ناهید گلکار جهت مشاهده به ترتیب رمان اغشام گلین نوشته ناهید گلکار از اینجا کلیک کنید .مامان اومد به استقبالم ..اونو که بغل کردم بغضم ترکید .. تو این مدت که آنه ازم مراقبت می کرد صدامو تو گلوم خفه کرده بودم ..و حالا پیش خانواده ام …

ادامه نوشته »
رمان آغشام گلین

رمان آغشام گلین نوشته ناهید گلکار پارت 17

رمان آغشام گلین نوشته ناهید گلکار جهت مشاهده به ترتیب رمان اغشام گلین ن.شته ناهید گلکار از اینجا کلیک کنید نمیدونم چقدر طول کشید ولی برای من زمان طولانی بود درد شدیدی داشتم و آفتاب می خورد تو صورتم و نمی تونستم سرمو تکون بدم … اصلا نمی فهمیدم کجام …

ادامه نوشته »
رمان قاصدک

رمان قاصدک نوشته ناهید گلکار پارت آخر

رمان قاصدک نوشته ناهید گلکار جهت مشاهده به ترتیب رمان قاصدک نوشته ناهید گلکار از اینجا کلیک کنید اسفند سال 76 راوی الهام مادر لعیا : وقتی لعیا رو می دیدم که چطور توی باغ می دوید و خوشحال بود قلبم سر شار از شادی می شد .. هیچی تو …

ادامه نوشته »