خانه / بایگانی برچسب: رمان های نیلوفر قایمی فر

بایگانی برچسب: رمان های نیلوفر قایمی فر

دانلود رمان ازدواج توتیا

رمان ازدواج تو تیا پارت آخر

رمان ازدواج توتیا اثر نیلوفر قایمی فر جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید با خجالت مهری خانم ـو نگاه کردم، لبخندی روز لبش بود. سلام کردم و سرمو به زیر انداختم، معصومه گفت: توتیا خانم! “با لحن همیشه با نمکش که وقتی ازم …

ادامه نوشته »
دانلود رمان ازدواج توتیا

رمان ازدواج تو تیا پارت 17

رمان ازدواج توتیا اثر نیلوفر قایمی فر جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید محسن چنان دادی زد که پرده ی گوشم پاره شد: توتیا به خدا کاری دست خوت بدی من می دونم و تو. تا حالا یکه و تنها به زندگیت گند …

ادامه نوشته »
دانلود رمان ازدواج توتیا

رمان ازدواج تو تیا پارت 16

رمان ازدواج توتیا اثر نیلوفر قایمی فر جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید خواهش می کنم. خان عمو- از این که همسر هادی هستی خیلی خوشحالم. مطمئن هستم که برادرمم همینقدر خوشحاله.. لبخندی زدم و آهو خانم با یه سینی چای اومد تو …

ادامه نوشته »
دانلود رمان ازدواج توتیا

رمان ازدواج تو تیا پارت 15

رمان ازدواج توتیا اثر نیلوفر قایمی فر جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید مادر جون- نمی دونم والا. صلاح مملکت خسروان دانند. مادر جون رفت و من هم آماده شدم و رفتم پیش محسن، دم مغازه که رسیدم شالمو کنار صورتم کشیدم که …

ادامه نوشته »
دانلود رمان ازدواج توتیا

رمان ازدواج تو تیا پارت 14

رمان ازدواج توتیا اثر نیلوفر قایمی فر جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید هادی هیچ عکس العملی نشون نداد و فقط منو نگاه کرد، یه نفس کشیدیم و خرده های گلدون شکسته رو جمع کردم و زیر لب گفتم: معلوم نیست چشه، سرما …

ادامه نوشته »
دانلود رمان ازدواج توتیا

رمان ازدواج تو تیا پارت 13

رمان ازدواج توتیا اثر نیلوفر قایمی فر جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید هاید عصبی نگاهم کرد و گفت: گوشاتو باز کن ببین چی میگم. تا وقتی که اسم من روته، حتی یه روز مونده به طلاق شناسنامه ای اگر به نیت اینکه …

ادامه نوشته »
دانلود رمان ازدواج توتیا

رمان ازدواج تو تیا پارت 12

رمان ازدواج توتیا اثر نیلوفر قایمی فر جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید تارا اومد و گفت: یعنی چاق شدی؟ هستی- خب لباس عروسیم واسه دو سال قبله. عروسیم دو سال عقب افتاده. الان آوردی؟ هستی منو یکه خورده نگاه کرد و گفت: …

ادامه نوشته »
دانلود رمان ازدواج توتیا

رمان ازدواج تو تیا پارت 11

رمان ازدواج توتیا اثر نیلوفر قایمی فر جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید صدای محسن توی گوشم پیچید: ” – تو چی می خوای توتیا؟ این که من برم؟ چرا درک نمی کنی؟ تو حیفی تو نباید برای هادی ای این که نقش …

ادامه نوشته »
دانلود رمان ازدواج توتیا

رمان ازدواج تو تیا پارت 10

رمان ازدواج توتیا اثر نیلوفر قایمی فر جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید کم کم روز ها گذشت تا به روز مد نظر رسید. باز هم مثل دفعه ی قبل با تارا به هوای آب و هوا عوض کردنِ من به بیرون رفتیم …

ادامه نوشته »
دانلود رمان ازدواج توتیا

رمان ازدواج تو تیا پارت 9

رمان ازدواج توتیا اثر نیلوفر قایمی فر جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید می خوای اینجا بمونی تا انقدر حرص بخوری که دق کنی؟ چرا مثل تارا رفتار نمی کنی؟ منم تارا نیستم. با حرص گفت: آره می دونم، تو توتیای لج بازی …

ادامه نوشته »