خانه / بایگانی برچسب: شصت تیپ

بایگانی برچسب: شصت تیپ

www.60tip.ir

رمان دانشجوی شیطون بلا پارت 20

پارت اول تا اخر رمان دانشجوی شیطون بلا جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید ” امیـــــــرعلــــــــے “ عصبی توی خونه قدم میزدم و حرفاش توی ذهنم مرور میشد ، دختره مغرور ببین چطور سر یه چیز بیخود زد زیر همه چی !؟ اینا …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دانشجوی شیطون بلا پارت 19

پارت اول تا اخر رمان دانشجوی شیطون بلا جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید یکدفعه با یادآوری اتفاق های دیروز لبخندی روی لبهام نقش بست و نگاهی به بغلم انداختم که با دیدن نورایی که همونطوری بالای سر من خوابش برده بود لبخندم …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دانشجوی شیطون بلا پارت 18

پارت اول تا اخر رمان دانشجوی شیطون بلا جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید انگار داشتم خودمو تنبیه میکردم که چرا دلبسته کسی شده ام که اصلا چیزی به عنوان احساس توی وجودش نیست و یه تیکه از سنگه ! پاهام از درد …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دانشجوی شیطون بلا پارت 17

پارت اول تا اخر رمان دانشجوی شیطون بلا جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید توی یه حالت شوک بودم که نه میتونستم حرف بزنم نه حرکتی انجام بدم . حس میکردم نفسم کم کم داره میگیره و بالا نمیاد و خفگی بهم دست …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دانشجوی شیطون بلا پارت 16

پارت اول تا اخر رمان دانشجوی شیطون بلا جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید مامانش چشم غره ای بهش رفت و سوالی پرسید : _مگه کسی دیگم اینجا هست که من نخوام ببینمش؟؟ عصبی بلند شد و درحالی که تهدید وار دستش رو …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دانشجوی شیطون بلا پارت 15

پارت اول تا اخر رمان دانشجوی شیطون بلا جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید بدنم از حرص و خشم به قدری میلرزید که کنترلی روی اعصابم نداشتم ، کنار گوشش عصبی از پشت دندون های چفت شده ام غریدم : _عه ! پس …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دانشجوی شیطون بلا پارت 14

پارت اول تا اخر رمان دانشجوی شیطون بلا جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید هرچی فکر میکردم راهی جز باباش و وکیلش به خاطرم نمیومد ! تنها راه اینکه بتونم تحت فشارش بزارم همون راه حساسیت بیش از اندازه خانوادش بود و بس …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دانشجوی شیطون بلا پارت 13

پارت اول تا اخر رمان دانشجوی شیطون بلا جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید من که میدونستم منظور بابا از این حرف چیه و میخواد که از این طریق ،از وضع زندگی و کار من مطمعن بشه و دلش آروم بگیره . حقم …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دانشجوی شیطون بلا پارت 12

پارت اول تا اخر رمان دانشجوی شیطون بلا جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید ” امیــــرعلــــــے “ درحالی که دستمو زیر سرم گذاشته بودم خیره صورت غرق خوابش شدم. چقدر توی خواب قیافه اش معصوم و شیرین بود ،اینقدر آروم خوابیده بود که …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دانشجوی شیطون بلا پارت 11

پارت اول تا اخر رمان دانشجوی شیطون بلا جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید با قدم های بلند و عصبی به طرف ته کلاس جایی که اون وروجک شیطون نشسته بود رفتم . همه بچه ها با نگاهشون من رو تغیب میکردن و …

ادامه نوشته »