خانه / بایگانی برچسب: پارت اول تا اخر رمان پسر همسایه

بایگانی برچسب: پارت اول تا اخر رمان پسر همسایه

دانلود رمان پسر همسایه

رمان پسر همسایه پارت39

رمان پسر همسایه جهت مشاهده پارت اول تا اخر بدون معطلی از اینجا کلیک کنید آرزوی مرگ داشتم……. آرزوی مردن داشتم……. بقیه هرغلطی خواسته کرده بودند اما من باید این وسط میمردم…….. میمردم چون سرمو پایین انداخته به هیچ چیز و هیچکس کاری نداشتم….. چون در زندگی دیگران کنکاش نکرده …

ادامه نوشته »
دانلود رمان پسر همسایه

رمان پسر همسایه پارت38

رمان پسر همسایه جهت مشاهده پارت اول تا اخر بدون معطلی از اینجا کلیک کنید همچنان در آغوش پرویز بودم. هیچکدوم دلشو نداشتیم همدیگه رو ول کنیم. چشمامو بستم و آروم زمزمه کردم. پرویز…… من به عنوان یه زن وفاداریمو تا آخرین لحظه بهت ثابت میکنم……… ببین اینو کی به …

ادامه نوشته »
دانلود رمان پسر همسایه

رمان پسر همسایه پارت37

رمان پسر همسایه جهت مشاهده پارت اول تا اخر بدون معطلی از اینجا کلیک کنید خودمو از پذیرایی بیرون انداختم. دلم بحدی میلرزید نمیدونستم چیکار باید بکنم. بینوا پارلا گیر عجب دیوونه بازاری افتاده بود خودشم خبر نداشت. فقط یه آدم صاف و ساده و در نهایت درجه مهربون که …

ادامه نوشته »
دانلود رمان پسر همسایه

رمان پسر همسایه پارت36

رمان پسر همسایه جهت مشاهده پارت اول تا اخر بدون معطلی از اینجا کلیک کنید آقایون همگی وارد راهرو شدند. کنار کشیده راهو برای من باز کردند. ولی جوری همه جارو نگاه میکردند انگار دنبال جاسوسی از نوع مردعنکبوتی هستند. دست و پاهام با کل بدنم مال من نبودند. بحدی …

ادامه نوشته »
دانلود رمان پسر همسایه

رمان پسر همسایه پارت35

رمان پسر همسایه جهت مشاهده پارت اول تا اخر بدون معطلی از اینجا کلیک کنید نگاهم به دفترچه ی بانکی توی دست فرزانه دوخته شده بود که چکی ۶۰ میلیونی نوشته و امضا شده در وجه حامل رو روی اون داشت. چک رو بدستم داده گفت: شرمنده شماره حسابی ازت …

ادامه نوشته »
دانلود رمان پسر همسایه

رمان پسر همسایه پارت34

رمان پسر همسایه جهت مشاهده پارت اول تا اخر بدون معطلی از اینجا کلیک کنید روزهامون به خوبی و خوشی و هزار برابر دلپذیرتر از قبل میگذشت و منهم که راضی تر از راضی…… بالاخره زندگیم بود و باید به هر نحوی شده سعی در حفظش میکردم…. وگرنه یه اسم …

ادامه نوشته »
دانلود رمان پسر همسایه

رمان پسر همسایه پارت31

رمان پسر همسایه جهت مشاهده پارت اول تا اخر بدون معطلی از اینجا کلیک کنید نگاهم بصورت مرد ماسیده بود. راستش اشکی هم برای ریختن نداشتم. از بس هول و هراس از طرف ماهیار و بیخبری و نگرانی از طرف پرویز توی دلم بود که داشتم کم میاوردم. ولی دریغ …

ادامه نوشته »